"Propostas de contratación"
Só usuarios internos

 

Obxecto:   Tipo de Expediente:
Data: Dende o     Ata o     Estado:
   

Obras

Información relativa ós expedientes tramitados correspondentes á execución de obras de primeiro establecemento, reforma ou gran reparación.

Servizos

Información relativa ós expedientes tramitados correspondentes ós contratos de servizos: limpeza, vixilancia, mantemento, etc.

Subministracións

Información relativa ós expedientes tramitados correspondentes á compra, arrendamento ou adquisición de productos, equipos ou bens mobles.

COMPRA PUBLICA PRECOMERCIAL - PRIVADOS

Comprende a información correspondente a contratos de COMPRA PÚBLICA PRECOMERCIAL. Igualmente comprende a información correspondente aos contratos de natureza privada (seguros: responsabilidade civil, perdas e danos, ...)

Administrativos especiais

Información relativa a contratos administrativos especiais: cafeterías-comedor, reprografía, ...Contacto
Copyright © 2011 Universidade de Vigo. Todo-los dereitos reservados